Kaczkowski, Z., Wojtal-Frankiewicz, A., Gągała, I., Mankiewicz-Boczek, J., Jaskulska, A., Frankiewicz, P., Izydorczyk, K., Jurczak, T., & Godlewska, M. (2017). Relationships among cyanobacteria, zooplankton and fish in sub-bloom conditions in the Sulejow Reservoir. Journal of Limnology, 76(2). https://doi.org/10.4081/jlimnol.2017.1521