Zhang, Man, Qiu-Qi Lin, Li-Juan Xiao, Sheng Wang, Xin Qian, and Bo-Ping Han. 2013. “Effect of Intensive Epilimnetic Withdrawal on Phytoplankton Community in a (sub)tropical Deep Reservoir”. Journal of Limnology 72 (3), e35. https://doi.org/10.4081/jlimnol.2013.e35.