Wang, Xing, Yan Liu, Xueyan Yin, Xingru Zhao, Rui Guo, and Binghui Zheng. 2019. “Development and Evaluation of a Planktonic Integrity Index (PII) for Jingpo Lake, China: Development and Evaluation of LMII”. Journal of Limnology 78 (1). https://doi.org/10.4081/jlimnol.2019.1855.