Long, Shengxing, Paul Hamilton, Yang Yang, Jianrong Ma, Ondhoro Chobet, Chuan Chen, Anzhi Dang, Zhiwei Liu, Xian Dong, and Jiangan Chen. 2018. “Multi-Year Succession of Cyanobacteria Blooms in a Highland Reservoir With Changing Nutrient Status, Guizhou Province, China”. Journal of Limnology 77 (2). https://doi.org/10.4081/jlimnol.2018.1636.